Over mijn werk

Persoonlijke herinneringen en ervaringen zijn de landschappen van de ziel.
In mijn werk leiden alledaagse gebeurtenissen tot schilderijen
die ons nietige en kwetsbare bestaan met tederheid en mededogen in kaart brengen.

Met subtiele varianten van de kleur grijs-wit ontvouwt zich een onbestemde en vaak onbegrensde
ruimte waarin kleine gebeurtenissen hun terloopse maar dwingende plek op eisen.

Door het beeld zoveel mogelijk uit te kleden probeer ik tot de essentie te komen.
Een schaduw, een spiegeling, een figuur gespiegeld of gevangen in zijn eigen schaduw, een auto, lantaarnpalen.

Ogenschijnlijk normale handelingen die in deze vorm hun alledaagsheid overtreffen en representatief
worden voor de menselijke conditie. Deelgenoten waarin wij onze eigen tekorten en verlangens
weerspiegeld zien: vrijheid, rust en ruimte.